Sähköinen ohjelmisto

Tarkastajat käyttävät Nuohousalan Keskusliiton hallinnoimaa sähköistä, selainpohjaista tarkastusohjelmistoa, johon tarkastuksissa tuotettu tieto tallentuu laitteiston osalta valtakunnalliseen keskustietopankkiin.

Jokaisesta tarkastuksesta tuotetaan raportti asiakkaalle sopimuksen mukaan joko sähköisenä tai paperisena.
Kerätyt mittaustulokset voivat antaa tärkeää pohjatietoa laitteistojen energiataloudellisuuden ja paloturvallisuuden kehittämiseen.