Paloturvamestarit -
Valtuutettu tulisija- ja hormitarkastaja

Vuonna 2010 Suomessa tapahtui noin 900 tulisijoista ja savupiipuista alkanutta tulipaloa. Tällaiset tulipalot ovat selvästi lisääntyneet, koska vastaava luku 2000-luvun alkuvuosina oli noin 400.

Syitä palojen lisääntymiseen on useita. Tyypillisiä aiheuttajia ovat mm. itse valmistetut laitteet ja itse tehdyt asennukset sekä tulisijojen virheellinen käyttö. Tulisija- ja hormipaloista noin 50% alkaa saunan kiukaasta.

Tulisijojen ja savuhormien CE-merkintä ei tällä hetkellä takaa riittävää turvallisuustasoa Suomessa. Tämä johtuu merkinnän perustana olevien eurooppalaisten standardien puutteista. Myös kansallisissa säädöksissä on puutteita tai säädökset puuttuvat kokonaan.

Tiedätkö missä kunnossa talosi tulisijat ja hormit
ovat?


Kato lähin tarkastaja!